Microsoft Excel – Basic to Intermediate Level

$20.00

Category:

Description

آشنایی و آموزش نرم‌افزار اکسل امروزه به یک امتیاز برای کارشناسان حوزه مالی و حسابداری تبدیل شده است، این نرم‌افزار جزئی جدایی ناپذیر از حسابداری است و بسیاری از محاسبات مالی مقدماتی یا حتی پیچیده با استفاده از آن انجام می‌شود.

پس از گذراندن دوره آموزش اکسل مقدماتی جهت کسب آموزش‌های تکمیلی می‌توانید در دوره اکسل پیشرفته که اطلاعات این دوره به زودی منتشر می شود شرکت نمایید.

در دوره آموزش اکسل مقدماتی موضوعات زیر را فرا خواهید گرفت

 • ورود به برنامه
 • کار با داده ها
 • درج و ویرایش داده ها – دستورات Undo و Redo
 • مبانی کار در Excel
 • کار با سربرگ های Ribbon – کار با نوار فرمول – کار با مرکز تنظیمات
 • اصول و مبانی ذخیره سازی
 • رمزگذاری و بازیابی خودکار
 • شناسایی و درج داده ها
 • ویژگی AutoComplete
 • پر کردن خودکار سلول ها
 • ویرایش داده ها
 • بازنشانی محتویات حافظه
 • دستور (Paste Special (۱ – دستور (Paste Special (۲ – کار با پانل Clipboard – تنظیمات پانل Clipboard
 • مدیریت Worksheet ها
 • افزودن ستون ها و ردیف ها – نحوه افزودن سلول ها – نحوه حذف سلول ها
 • کار با Worksheetها
 • کاربرد Worksheetها – درج و حذف Worksheetها – مخفی کردن Worksheetها – تغییر نام و مرتب سازی
 • کاربرد گروه بندی
 • گروه بندی Worksheetها – گروه بندی و مخفی کردن – گروه بندی و تغییر قالب بندی – گروه بندی و ویرایش داده ها – انتقال Worksheetها
 • جستجو و جایگزینی
 • کاربرد دستور Go To – کار با ویژگی Find – قابلیت Find All – تنظیمات پیشرفته جستجو (۱) – تنظیمات پیشرفته جستجو (۲) – کار با دستور Replace
 • اصول قالب بندی
 • اصول اولیه قالب بندی – قالب بندی General
 • قالب بندی اعداد
 • مبانی قالب بندی اعداد – قالب بندی Currency و Number – قالب بندی Percentage – قالب بندی Scientific و Text – قالب بندی تاریخ و زمان
 • اصول و روش های ترازبندی
 • ترازبندی افقی (۱) – ترازبندی افقی (۲) – ترازبندی عمودی – کنترل نحوه قرارگیری داده ها – چرخاندن محتویات سلول
 • اصول بزرگ نمایی و Freeze
 • روش های بزرگ نمایی – کار با کادر Zoom – تقسیم پنجره Excel – قوانین Freeze کردن داده ها – نحوه استفاده از ویژگی Freeze – مخفی کردن داده ها
 • کار با Style ها و Theme ها
 • استفاده از Style ها – ایجاد یک Style جدید – استفاده از Theme ها – ایجاد یک Theme جدید
 • قالب بندی شرطی
 • چاپ داده ها
 • اصول چاپ – روش های چاپ – کار با نمای Page Layout – سرصفحه و پاصفحه
 • ایجاد و قالب بندی جداول
 • ویرایش جداول
 • مرتب سازی داده ها
 • فیلتر کردن اطلاعات
 • فیلتر کردن مقادیر سلول ها – فیلترینگ هوشمند – مدیریت داده های تکراری – حذف خودکار داده های تکراری
 • ایجاد و ویرایش چارت ها
 • اصول ایجاد چارت ها – نحوه ایجاد چارت جدید – جا به جایی چارت ها – ایجاد چارت های Standalone – به روز رسانی چارت ها – تغییر چارت ها
 • کاربرد چارت ها
 • درج چارت های ستونی – انواع چارت های زیرمجموعه – انواع چارت های اصلی – کار با Chart Styleها
 • مولفه های سازنده چارت ها
 • افزودن مولفه ها به چارت – تغییر عناوین چارت (۱) – تغییر عناوین چارت (۲) – کار با Legend و Data Label – کار با Data Label و Gridline
 • چاپ چارت ها
 • کار با تصاویر
 • افزودن Shapeها
 • اصول ویرایش Shapeها
 • رنگ آمیزی Shapeها – جایگزینی و ویرایش Shapeها – استفاده از خطوط اتصالی
× How can I help you?