برنامه مهاجراتی پناهندگان

گروهی متشکل از پنج یا بیشتر از پنج نفر کانادایی یا مقیم دایم کانادا تصمیم گرفته اند تا از یک پناهنده حمایت کنند تا به کانادا بیاید.(G5)

برنامه مهاجرتی پناهندگان

گروه حمایت از پناهندگان (G5) فقط می توانند از متقاضیانی که توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) یا یک کشور خارجی به عنوان پناهنده شناخته می شوند حمایت کند. متقاضی باید از قبل وضعیت پناهندگی داشته باشد. داشتن وضعیت پناهندگی به این معنی است که یک نهاد مجاز اعلام می دارد که فرد متقاضی دارای شرایط دریافت پناهندگی است. این نهاد مجاز می تواند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا دولت کشوری باشد که اکنون پناهنده در آن زندگی می کند.

حمایت از پناهندگان یک روش ملموس برای کمک به حل بحران جهانی پناهندگان است و می تواند یک تجربه فوق العاده ارزشمند برای حامیان و تازه واردین باشد. صرف وقت و منابع برای فراهم کردن پناهگاه برای افرادی که از جنگ یا آزار و شکنجه فرار می کنند ، به این معنی است که شما نقش مهمی در دادن فضا برای نفس کشیدن ، ساختن زندگی جدید و امید به آینده این افراد ایفا می کنید. کمک شما به این معنی است که پناهندگان امنیت و حق انتخاب دارند و جامعه نیز با مهارت، انرژی و دیدگاه متنوع غنی تر می شود.

سازمان خدماتی پند به گروه های G5 یاری میرساند. کمک پند به حامیان شامل این موارد است: کمک در پر کردن فرم های درخواست حمایت، ارایه اطلاعات مورد نیاز قبل از ورود پناهنده، و ارایه خدمات مشاوره، سوء دهی؟! و سایر خدمات اقامتی پس از ورود.

.خدمات ما شامل موارد زیر است:

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گزینه ها، شرایط و معیارهای حامیان پناهندگان و همچنین مشورت در مورد پر کردن فرم های درخواست با ما تماس بگیرید G5@pandsettlement.ca

برای کسب اطلاعات بیشتر ، به راهنمای برنامه حمایت از پناهندگان مراجعه کنید.

با ما در ارتباط باشید

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه ما ثبت نام کنید

© Copyright 2020 PAND Settlement Services I All Rights Reserved I Powered by Marketgram

© Copyright 2020 PAND Settlement Services

All Rights Reserved

© Copyright 2020 PAND Settlement Services

All Rights Reserved

× How can I help you?