شبکه های پشتیبانی از سالمندان، افراد آسیب پذیر و در قرنطینه اتاوا

شبکه های پشتیبانی از سالمندان، افراد آسیب پذیر و در قرنطینه اتاوا

ویروس کرونا به سرعت در حال پخش شدن است، ما اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم و نشان دهیم که عشق و محبت سریع تر پخش میشود. به وسیله ایزوله سازی خود و اجرای فاصله گذاری اجتماعی، شما از خانواده، همسایه و جامعه ما مراقبت میکنید. ما در این پروسه با شما خواهیم بود و از شما در دوران ایزوله سازی خود پشتیبانی خواهیم نمود. اعضای داوطلب ما آماده ارائه این خدمات هستند:

شبکه های پشتیبانی از سالمندان، افراد آسیب پذیر و جدا افتاده اتاوا

ویروس کرونا به سرعت در حال پخش شدن است، ما اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم و نشان دهیم که عشق و محبت سریع تر پخش میشود. به وسیله ایزوله سازی خود و اجرای فاصله گذاری اجتماعی، شما از خانواده، همسایه و جامعه ما مراقبت میکنید. ما در این پروسه با شما خواهیم بود و از شما در دوران ایزوله سازی خود پشتیبانی خواهیم نمود. اعضای داوطلب ما آماده ارائه این خدمات هستند:

لطفا فرم زیر را پر کنید و ما در سریع ترین زمان ممکن با شما در تماس خواهیم بود.

با ما در ارتباط باشید

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه ما ثبت نام کنید

© Copyright 2020 PAND Settlement Services I All Rights Reserved I Powered by Marketgram

© Copyright 2020 PAND Settlement Services

All Rights Reserved

© Copyright 2020 PAND Settlement Services

All Rights Reserved

× How can I help you?