ایجاد پل ارتباطی بین مهاجرت و اشتغال

پند یک سازمان خیریه ثبت شده در شهر اتاوا

هدف اصلی پند توانمندسازی، پشتیبانی و راهنمایی تازه‌واردان به اتاوا برای کمک به تصمیم گیری درست ،هموار کردن مسیر مهاجرت و آغاز زندگی جدید و فراهم نمودن شرایطی برای بالا بردن مهارتها و کسب آموزش های مورد نیاز به عنوان زیربنای لازم جهت ورود سریع‌تر به بازار کار تازه‌ واردان و مهاجران و پناهندگان  ایرانی و فارسی زبان کانادا است تا روند سازگاری و ادغام آنها در زندگی و فرهنگ جدیدشان را در اتاوا تسهیل نماید.

هدف اصلی ما ایجاد پل ارتباطی بین مهاجرت و اشتغال از طریق ارائه و برنامه ها و خدمات حمایتی مناسب و فرهنگی و زبانی در خصوص مشاوره ، اسکان و آموزش در دوران پیش و بعد از ورود می باشد تا بدین وسیله:

1) فاصله بین تازه واردان و جامعه برطرف شود

2) روند سازگاری و ادغام در زندگی جدید در اتاوا تسهیل گردد

خدمات پیش از ورود به منظور کمک و آماده سازی افرادی هست که قصد مهاجرت به کانادا را دارند تا بدین وسیله با چالش های احتمالی آشنا شوند و یاد بگیرند که چگونه مهاجران آینده میتوانند ریسک ها و مخاطرات را به حداقل برسانند و سریعتر و به شکل موثر از نظر اقتصادی و اجتماعی وارد زندگی جدیدشان در اتاوا شوند.

خدمات پس از ورود به منطور پشتیبانی از تازه واردان در براوردن نیاز های اساسی و اولیه خود در بدو ورود طراحی شده اند.

این خدمات شامل یک کارگاه چندمنظوره برای ارائه طیف وسیع از خدمات رایگان و خصوصی می باشد، تا بتواند تعامل مثبت برای پیوستن آسان به جامعه را ترویج دهد ، اطلاعات و یاری عملی در اسکان سریع در اتاوا را فراهم کند، و به تازه واردان کمک کند تا برای یافتن شغل مناسب آماده شوند.

Community Partners

Retention of Data

To excel in all services we offer and to be the leading settlement organization and quality employment preparation center of choice for newcomers to Ottawa to create an inclusive and welcoming environment for them to contribute their skills, values, and culture to build healthy, multicultural and strong community.

Purpose

At PAND our services and activities are based on values of excellence, diversity, continuous improvement, integration &empowerment, volunteerism, mutual respect &dignity, collaboration & partnership, and inclusion & equity

رسالت و هدف عمده

برای ما توانمند سازی تازه واردان و پناه جویان در مسیر تبدیل اتاوا به خانه جدیدشان تلاش می کنیم تا بتوانیم احتمال اشتغال آنها در

بازار کار اتاوا را به وسیله ارائه آموزش ، مشاوره ، اسکان و دیگر برنامه ها و خدمات حمایتی و همچنین با ایجاد فرضت های شغلی

از طریق مشارکت با کار فرمایان در منطقه اتاوا و تسهیل در فعالیت های داوطلبانه افزایش دهیم که منجر به اشتغال و ترویج احترام

متقابل و پرورش یک فضای سالم و فراگیر برای گفتگوی آزاد و فرصت های برابر افراد شود تا بتوانند اعضای ثمربخش و سازندهای برای جامعه کانادایی باشند.

ارزش ها

خدمات و فعالیت های ما در پند بر مبنای ارزش های کمال،تنوع،پیشرفت مستمر،ادغام و توانمند سازی، کار داوطلبانه، عزت و احترام متقابل، همکاری و مشارکت و فراگیری و برابری است

چشم انداز

ما میخواهیم در ارائه کلیه خدمات سرامد باشیم. میخواهیم یک سازمان کمک به تازه واردان . پیشرو و یک مرکز آماده سازی منتخب و با کیفیت برای

تازه واردان به اتاوا باشیم تا برایشان یک محیط پذیرا و فراگیر مهیا کنیم تا فرهنگ، ارزشها و مهارتهای خود را برای ساختن یک جامعه قوی، چند فرهنگی و سالم ارائه دهند.

اهداف

Board of directors

Jennifer Hamillton

Thomas Harris

Our Staff

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Leonardo lames

Jennifer Hamilton

Thomas Harris

Elizabeth Shaw

Funders
دسترسی

پند یک سازمان کمک به اسکان غیر انتفاعی در اتاوا می باشد. هدف اصلی ما ارائه دادن برنامه ها و خدمات اسکان،آموزش و حمایتی مناسب از لحاظ فرهنگ و زبانی به منظور برطرف کردن نیاز اشتغال در مهاجران ، پناه جویان و افراد تازه وارد به اتاوا و همچنین براوردن نیارهای بازار کار محلی که بیکاری طولانی مدت و یا کوتاه مدت را تجربه میکنند.

وظیفه ما در پند ایجاد یک مرکز آموزش و مکان اصلی استقبال و بهره برداری برای کلیه فعالیت های جامعه ، اتصال مشتری به موسسات عمومی، فرصتهای داوطلبانه،فعالیت های متقابل فرهنگی،شبکه سازی، کارگاه های کاریابی،مشاوره اسکان و همچنین فعالیت های آموزشی،مشاورهای و تعلیمی برای کمک به تازه واردان برای پیشرفت در آموزش و تعامل با حامعه و فراهم کردن امکانات و تجهیزات سلف سرویس برای اطلاعات و آشنایی ، منابع و مطالب مربوط به اشتغال ، دسترسی به کامپیوتر ، دستگاه چاپگر و تلفن کارگاه ها و پشتیباتی های کاریابی به منظور توانمند سازی تازه واردان و کمک به آنها برای پیوستن به بازار کار است.

Gathering Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore at dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulls pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

سیاست حفط حریم خصوصی

حفط داده ها

ما اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را فقط تا زمانی که برای اھداف ﺗﻌﯾﯾن شده در این ﺑﺧش ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻧﮕﮭداری ﺧواھﯾم ﮐرد. ما اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را در حد لازم برا رعایت ﺗﻌﮭدات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود (به طور مثال،اﮔر ما ملزم به ﻧﮕﮭداری اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ برای رعایت قوانین قابل اجرا باشیم)

ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل دﻋواھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ، و اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ها و ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣه ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺧود ﺣﻔظ و اﺳﺗﻔﺎده ﺧواهیم ﮐرد .

 

پیگیری و کوکی ها

ﮐوﮐﯽھﺎ ﭘروﻧده ھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ اطﻼﻋﺎت هستند که ممکن است دارای ﺷﻧﺎﺳه منحصر به فرد ناشناس باشند.کوکی ها یک وﺑﺳﺎﯾت به ﻣرورﮔر ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯾﺷوﻧد. ﻓﻧﺎوریھﺎی ردﯾﺎﺑﯽ مانند بیکن ها، ﺑرﭼب ھﺎ ﻧﺳﺧه ھﺎی ﺧطﯽ برای جمع آوری و ردیابی اطﻼﻋﺎت و بهبود و ﺗﺟزﯾه تحلیل خدمات ما استفاده می شوند.

با ما در ارتباط باشید

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه ما ثبت نام کنید

© Copyright 2020 PAND Settlement Services I All Rights Reserved I Powered by Marketgram

© Copyright 2020 PAND Settlement Services

All Rights Reserved

© Copyright 2020 PAND Settlement Services

All Rights Reserved

× How can I help you?