اتاوا را کشف کنید

به شھر زیبای اتاوا خوش آمدید

اتاوا پایتخت سیاسی و چھارمین منطقه شھری بزرگ در کشور کانادا است. شھری نسبتا کوچک و تمیز با جمعیت بیش از یک میلیون نفر که حدود ۶۶ % آن در اتاوا و ٣۴ % آن در شھرھای حومه زندگی میکنند. اتاوا در استان آنتاریو واقع شده و با شهر گتینو در استان کبک ھم مرز است، بنابرین در زندگی روزمره می بینید که ھم زبان انگلیسی و ھم زبان فرانسوی به طور گسترده ای در این شهر صحبت میشود.

شهر اتاوا در سال ١٨٢۶ تاسیس شد و برای گرامیداشت “سرھنگ دوم جان بای”، مھندس کانال ریدو، “بای تاون” نامگذاری شد تا اینکه در سال ١٨۵۵ به دستور ملکه ی الیزابت به اتاوا تغییر نام داد و پس از آن در سال١٨۵٧ به عنوان پایتخت کانادا اعلام شد.
از آن زمان به بعد، اتاوا بھ مرکز فرھنگ و سیاست کانادا تبدیل شده است.

اتاوا از بالاترین جمعیت دارای تحصیلات در میان دیگر شھر ھای کانادا بر خوردار است و در بر گیرندهٔ موزه ھایی در سطح جھانی ، ھمچون موزه طبیعت کانادا و موزه ملی ھوانوردی، مکان ھای ملی ، نشانه ھا و بناھای تاریخی (کانال ریدو کھ طولانی ترین پیست طبق گفته شورای کنفرانس کانادا هست) ، اتاوا یکی از شش شھربزرگ کشور است که دارای امتیازات برتر برای جذب تازه واردان می باشد. اتاوا در چھار گروه کلیدی جامعه، آموزش، نوآوری، و اقتصاد رتبه خوبی در میان شھر ھای دیگر دارد.

کیفیت زندگی در اتاوا

در سال ٢٠١۶ ، مجله مانی سنس اتاوا را به عنوان بھترین مکان برای زندگی در کانادا اعلام کرد. اتاوا با داشتن اقتصادی قدرتمند و درآمد متوسطه رو به بالا، رتبه ١ را به عنوان بھترین مکان برای زندگی تازه واردان به خود اختصاص داده است و ھمچنین این شھر در میان بھترین شھرھای کانادا از لحاظ راحتی در سیستم حمل و نقل و برای عابر پیاده می باشد.

اقلیم

اتاوا دارای ھر چھار فصل می باشد و دارای آ ب و ھوای آفتابی است و زمستان سردتری نسبت بھ تورنتو دارد.

چند فرھنگی

اتاوا از لحاظه تنوع قومی، زبانی، و مذھبی بسیار غنی می باشد و دارای اقتصادی قوی است، بنابراین پس از تورنتو دومین مقصد مھاجران به آنتاریو و یکی از مکان ھای اصلی برای جذب تازه واردان فرانسوی زبان است.

دو زبانی

 طﺑﻖ آﺧرﯾن ﺳرﺷﻣﺎری ﻧﻔوس، ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت اﺗﺎوا و ﻣﻧﺎطﻖ اطراف آن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ھﺳﺗﻧد در ﺣﺎﻟﯽ که ﯾﮏ ﺳوم جمعیت ﻓراﻧﺳوی زﺑﺎن هستند. تقریبا نیمی از شهروندان اتاوا و گتینو به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه مسلط هستند

جابجایی در شھر

برای جابجایی در شھر از سه نوع وسیله حمل و نقل عمومی می توانید استفاده کنید:

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیاده روی، دوچرخه سواری، رانندگی ، و وسایل حمل و نقل عمومی و ھمچنین بسیاری ازپارک ھای اتاوا و صد ھا کیلومتر مسیر دوچرخه سواری و مسیر ھای طبیعی میتوانید به وبسایت شھر اتاوا مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیاده روی، دوچرخه سواری، رانندگی ، و وسایل حمل و نقل عمومی و ھمچنین بسیاری ازپارک ھای اتاوا و صد ھا کیلومتر مسیر دوچرخه سواری و مسیر ھای طبیعی میتوانید به وبسایت شھر اتاوا مراجعه کنید.

پیاده روی و دوچرخه سواری

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیاده روی، دوچرخه سواری، رانندگی ، و وسایل حمل و نقل عمومی و ھمچنین بسیاری ازپارک ھای اتاوا و صد ھا کیلومتر مسیر دوچرخه سواری و مسیر ھای طبیعی میتوانید به وبسایت شھر اتاوا مراجعه کنید.

مسکن

راھنمای وام مسکن و شرکت مسکن برای تازه واردان اطلاعات لازم در مورد اجاره و یا خرید خانه در اتاوا را در اختیار شما قرارمیدھد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محله ھای اتاوا می توانید به پیوند ھای زیر مراجعه کنید:

تحصیلات

این شھر دارای دو دانشگاه اصلی و یک کالج است:

دانشگاه اتاوا

دانشگاه کارلتون

کالج آلگان کوین

چگونه میتوانید به اتاوا برسید؟

اتاوا از طریق آسمان، راه آھن، و جاده بھ آسانی قابل دسترسی است.

ھوایی: برای کسب اطلاعات در مورد فرودگاه میتوانید به وبسایت فرودگاه بین المللی اتاوا مراجع و پرواز ھای روزانه به اتاوا را بررسی کنید.
با قطار: پایانه قطار VIA اتاوا در مرکز شھر قرار دارد و می توانید برای رزرو سفر خود به اتاوا از وبسایت آن ھا دیدن کنید.
با اتوبوس: ترمینال اتوبوس شھر در نزدیکی مرکز شھر واقع شده است و خدمات حمل و نقل را توسط شرکت ھای گری ھوند کانادا و ویجور کلنیال ارائه میدھد.

با اتومبیل: برای راھنمأی در جادھا میتوانید به وبسایت www.Maps.google.ca مراجعھ کنید و راه ھایی را که میتوانید با اتومبیل در شھر بگردید جستجو کنید.

با ما در ارتباط باشید

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه ما ثبت نام کنید

© Copyright 2020 PAND Settlement Services I All Rights Reserved I Powered by Marketgram

© Copyright 2020 PAND Settlement Services

All Rights Reserved

© Copyright 2020 PAND Settlement Services

All Rights Reserved

× How can I help you?